20+
Godina iskustva
500+
Tumačenja natalnih karti
50+
Svetskih biznis klijenata

20+

Years of experience

500+

Natal chart readings

50+

Business world individuals

Etika

Humastro concept ima za cilj da donese pozitivno svetlo u Vaš život. Kroz opušteni razgovor dolazimo do plodonosnih zaključaka. Dajemo Vam onu iskru koju svi tražimo s vremena na vreme. Zastanite, poslušajte svoj unutrašnji glas i fokusirajte se na to ko ste rođenjem, i dokle ste došli. Prihvatite svoju snagu i razumite kako možete da je iskoristite. Ti lični izbori, interakcije i priče koje sa nama podelite tokom razgovora, ostaju među nama. Vaša lična priča je samo Vaša i mi nemamo prava da je prenosimo.

Naša saradnja

Mi smo životni partneri i radimo na Humastru već 12 godina. Imamo iskustvo i obrazovanje u oblasti društvenih nauka i inženjerstva. Oboje smo radili u Srbiji i inostranstvu, u velikim multinacionalnim kompanijama i u malim lokalnim organizacijama. Naša ljubav prema astrologiji je proizvod naše saradnje, našeg međusobnog odnosa i zajedničkih napora da se razvijamo kroz potencijal svojih natalnih karata.

Reference

Naši klijenti su ljudi sa svih strana sveta koje smo upoznavali kroz posao ili opuštena druženja. Obavili smo preko 500 tumačenja natalnih karti od kojih preko 50 sa ljudima iz sveta top biznisa.

Zaštita podataka i deljenje informacija

Potvrđujemo da Vaš datum rođenja, sat i vreme neće biti podeljeni. Poštujemo privatnost podataka i možemo koristiti podatke samo tokom saradnje.